fbpx
MENÜÜ SULGE

Puhkekeskuse Valkla Rand kodukord

Hea Puhkekeskuse Valkla Rand külaline!

Soovime pakkuda Valkla ranna Puhkekeskuse külalistele meeldivat viibimist ning selleks palume kõikidel külalistel järgida üldtunnustatud viisakus-ja käitumisreegleid.
Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele külalistele, kes viibivad puhkekeskuse territooriumil.

 • Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Valkla Rand OÜ ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide rendileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse rentinud isik (klient).
 • Väljaspool puhkekeskuse territooriumit palume arvestada maaomanike huvidega.
 • Puhkekeskuse külastajad peavad arvestama teiste keskuse külaliste huvide ja vajadustega.
 • Külalisi võetakse vastu kokkulepitud saabumise päeval alates kella 15:00. Toad peavad olema vabastatud ja võtmed üle antud kokkulepitud lahkumise päeval hiljemalt kell 11:00. Suur- ja erasündmuste puhul on külaliste saabumise ja lahkumise kellaajad eraldi kokkuleppe alusel.
 • Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab ülejäänud seltskonna liikmete käitumise ja selle tagajärgede eest klient.
 • Lemmikloomad on puhkekeskuses lubatud üksnes keskuse personali eelneval kooskõlastusel. Loomaomanik või -saatja kohustub hoolitsema selle eest, et loom ei ohustaks ega häiriks keskuses viibivaid külastajaid ning ei kahjustaks keskuses asuvat vara. Ühtlasi koristama looma poolt tekitatud mustuse.
 • Puhkekeskuse ruumid ja territoorium antakse külaliste kasutusse koos olemasoleva sisustusega ja koristatult.
 • Keelatud on ruumide, mööbli, sisustuse, nõude jm. inventari rikkumine ja  lõhkumine või kasutamine selleks mitte ettenähtud eesmärgil.
 • Keelatud on ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) ja suitsetamine selleks mitteettenähtud kohas.
 • Keelatud on tuua kaasa või tarvitada puhkekeskuses või selle territooriumil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.
 • Prügi mahapanek on keelatud. Prügi (eriti suitsukonid) palume visata selleks ette nähtud prügikastidesse.
 • Puhkekeskuse territooriumil võib lõket teha ainult selleks ettenähtud kohas ja varasemalt kokkulepitud tingimustel.
 • Mootorsõidukitega on keskuse territooriumil lubatud sõita ning neid parkida üksnes selleks ettenähtud kohtades. Suvistel rannapäevadel võime rakendada parkimistasu.
 • Veekogu kasutamine suplemiseks ja ujumiseks toimub omal vastutusel. Joobes olekus vetteminek on keelatud. Puhkekeskus ei taga vettemineku ohutust ega võimalda päästeteenust ega esmaabiteenust.
 • Kümblustünni kasutamine on külastajate omal vastutusel. Teenuse ohutuks kasutamiseks on vajalik külastaja piisavad kehalised oskused ja tervislik seisund. Kümblustünni kasutamine alkoholijoobes pole lubatud. Kümblustünni kasutamine lastel on lubatud ainult täiskasvanu saatel ja vastutusel.
 • Sauna leiliruumis on puukeris ja kütmine on lubatud vaid isikutel, kel on selleks vajalikud oskused. Saun ja tünnisaun köetakse kokkulepitud ajaks ette. Vältimaks ülekütmist ja pidades silmas tuleohutust, on igaks ürituseks ette nähtud teatud hulk puid.
 • Aerusurf (SUP) laudade rent toimub omal vastutusel. Keelatud on merele minna alkoholijoobes. Lapsed on lubatud suppama ainult täiskasvanud saatjaga. Keelatud on häirida ja ohustada supates teisi külastajaid.
 • Puhkekeskusele kahju tekkimisel peab klient hüvitama kahju vastavalt puhkekeskuse poolt esitatud arvele.
 • Puhkekeskusesse toodud isiklike asjade kaotsimineku ja kahjustumise eest puhkekeskus ei vastuta.
 • Kodukorra nõuete rikkumisel on puhkekeskuse personalil õigus kodukorda rikkunud isikud puhkekeskusest eemaldada ja takistada nende naasmist. Samuti on puhkekeskuse personalil õigus nõuda kliendilt, et klient aitaks kaasa kodukorda rikkunud isikute tuvastamisele ja rikkumise lõpetamisele. Kui klient ei rakenda meetmeid rikkumiste lõpetamiseks, on puhkekeskusel õigus üritus lõpetada ning nõuda kliendi ja kõigi temaga seotud isikute kohest lahkumist.

 

Täname Teid mõistva suhtumise eest!

Me soovime teile ilusat puhkust!